• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Terminy składania dokumentów i załączniki do pobrania

Dokumenty dotyczące uzyskania wszelkiego rodzaju świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych należy dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły lub przesłać pocztą tradycyjną na adres szkoły.

Skany i kserokopie wniosków nie będą rozpatrywane.

 

Terminy składania dokumentów:

do 25 maja każdego roku;

Wniosek o dofinansowanie wypoczynku pracownika / emeryta (do wczasów pod "gruszą") załącznik nr 6

wraz z:

1. oświadczeniem o dochodach pracownika/emeryta - załącznik nr 3

2. zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczeniem o numerze rachunku bankowego - załącznik nr 7

3. informacją PIT40A/11A za poprzedni rok kalendarzowy (dotyczy tylko emerytowanych nauczycieli).

 

do 25 października każdego roku;

Wniosek o dofinansowanie wypoczynku pracownika / emeryta (do wypoczynku świątecznego) - załącznik nr 6

 

do 10 grudnia każdego roku:

Wniosek o zapomogę zdrowotną dla nauczycieli z art. 72 KN (z orzeczeniem lekarskim i fakturami lekarskimi.

Pliki do pobrania

wniosek nauczyciela o zapomogę zdrowotną
Pobierz
załącznik nr 3 - oświadczenie pracownika, próg dochodu
Pobierz
załącznik nr 6 - wniosek o dofinansowanie wypoczynku pracownika/emeryta
Pobierz
załącznik nr 7 - upoważnienia, dane osobowe, rachunek bankowy
Pobierz