• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Umowa o współpracy

5 lipca 2023 r. podpisano umowę o współpracy pomiędzy:

 

Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach,

reprezentowanym przez Prorektora ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej prof. dr. hab. Sławomira Smyczka

a

Miastem Katowice reprezentowanym przez:

mgr Marię Dłotko – Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach.

W celu realizacji Umowy Uczelnia zobowiązuje się do zapewnienia uczniom Szkoły możliwości uczestnictwa w:

a) wykładach rektorskich i wykładach otwartych,

b) programie edukacji ekonomicznej ELiT,

c) zajęciach (wykładach, warsztatach, spotkaniach itp.) prowadzonych przez pracowników Uczelni - w Uczelni i w Szkole,

d) pracach i badaniach kół naukowych,

e) próbach Chóru Akademickiego oraz Zespołu Pieśni i Tańca "Silesianie",

f) dniach otwartych Uczelni,

g) wydarzeniach i imprezach organizowanych przez Uczelnię,

h) zwiedzaniu Uczelni w zorganizowanych grupach.

 

https://www.ue.katowice.pl/